ประเภทการแข่งขัน/การแบ่งกลุ่มอายุ

ประเภท/กลุ่มอายุ/ค่าสมัคร

ขนาดและ Size เสื้อ

ตารางขนาดเสื้อ


รางวัล

รับเหรียญรางวัลทุกกลุ่มอายุที่ส่งผลการวิ่งแบบVR

นักวิ่งที่ร่วมจะได้รับเหรียญพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การรับสมัคร

การสมัครออนไลน์ และส่งผลการวิ่งแบบ VR

สมัครออนไลน์ : ผ่านระบบรับสมัครโดย

การสมัครด้วยตนเอง

เดินทางมาที่ :
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
76 ม.1 ถ.เพชรเกษม41 ซ.สาสุธรรม ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร : 074-384-456, 099-1725486 สอบถามเส้นทาง

กระบวนการสมัคร/แนบผลการวิ่งแบบVRการชำระค่าสมัคร

รายละเอียดการชำระค่าสมัคร


รายละเอียดการชำระค่าสมัคร
รายการ ค่าสมัคร+รับเสื้อด้วยตัวเอง ค่าสมัคร+ค่าจัดส่ง
FunRun 4.5 Km. 400 บาท 450 บาท
Mini Marathon 10 Km. 450 บาท 500 บาท
VIP 1300 บาท 1350 บาท

สมัคร เดิน-วิ่งเพื่อน้องตาบอด

RUN FOR THE BLIND 2021

กรุณาระบุ ชื่อ - สกุล(Name Lastname)
กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth) เช่น 11/01/2534
กรุณาระบุ อายุ (Age)
กรุณาระบุ เพศ(Sex)
กรุณาเลือก ขนาดเสื้อ (Size)
กรุณาระบุ เบอร์โทร. (Tel.) ในรูปแบบนี้ 0883334567
กรุณาระบุที่อยู่ให้ชัดเจน ถูกต้อง และระบุรหัสไปรษณีย์ ให้ครบถ้วน กรณีต้องการให้จัดส่งเสื้อ
กรุณาระบุ ที่อยู่. (Address.)
กรุณาเลือก ประเภท (Type)
หมายเหตุ : เฉพาะผู้ชาย,  เฉพาะผู้หญิง,   สมัครได้ทั้งชายและหญิง
กรุณาเลือก รุ่น/ช่วงอายุ (Range)