แนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร

การชำระค่าสมัครรายละเอียดการชำระค่าสมัคร
รายการ ค่าสมัคร+รับเสื้อด้วยตัวเอง ค่าสมัคร+ค่าจัดส่ง
FunRun 4.5 Km. 400 บาท 450 บาท
Mini Marathon 10 Km. 450 บาท 500 บาท
VIP 2000 บาท 2050 บาท

คุณ นายปวเรศ พูลดำ

อายุ :   16 ปี   ประเภท :   Fun Run

รุ่นที่ลงแข่ง : ชาย   อายุไม่เกิน 19 ปี

กรุณาเลือกการรับเสื้อ กรณีเลือกส่งให้ตามที่อยู่ ต้องเพิ่มเงินค่าส่ง 50 บาท
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อยืนยัน.
กรุณาระบุยอดเงินโอนทั้งสิ้น ไม่ต้องใส่หน่วย.
แนบสลิปหลังโอนเงินในช่องนี้